Νερό (εποχές) - Water (seasons)Αντανακλάσεις (χειμώνας) - Reflections (winter)

2011-2013

 

.
 
 
Αντανακλάσεις, 50x50 cm

.


Αντανακλάσεις, 50x50 cm

.


Αντανακλάσεις, 50x50 cm

.

Αντανακλάσεις, 66x70 cm

.

 
Αντανακλάσεις, 130x60 cm
 
Αντανακλάσεις, 130x40 cm

Αντανακλάσεις (άνοιξη) - Reflections (spring)

2011-2013

.
Αντανακλάσεις, 80x60 cm
Αντανακλάσεις, 80x60 cm

.


 
Αντανακλάσεις, 130x40 cm
 
Αντανακλάσεις, 130x40 cm
 
Αντανακλάσεις, 130x40 cm

.

Αντανακλάσεις, 130x60, 130x40 cm

.

Αντανακλάσεις, 80x60 cm